Wat is de Bijbel?

Bijbelse archeologie is de studie van de Bijbel vanuit wetenschappelijk en geschiedkundig oogpunt. Door archeologische studies probeert men aan te tonen dat plaatsen, personen en gebeurtenissen waarover in de Bijbel wordt verteld echt hebben bestaan of echt hebben plaatsgevonden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Bijbelse archeologie vooral naar Israël terug te brengen is.

De Bijbel, het heilige boek van de christenen bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Het Oude Testamentdownload-1

Het Oude Testament, ook soms wel de Hebreeuwse Bijbel genoemd, bevat teksten van voor de christelijke jaartelling. De taal waarin het Oude Testament oorspronkelijk was geschreven was hoofdzakelijk Hebreeuws, alhoewel enkele teksten ook in het Aramees werden geschreven. Christenen beschouwen het Oude Testament als het verbond van God met de mensheid. Het Oude Testament beschrijft de geschiedenis van het Joodse volk en Israël. Eigenlijk bestaat het katholieke Oude Testament uit 46 verschillende boeken. De protestantse variant van het Oude Testament bestaat slechts uit 39 boeken, naar analogie van de Tenach (de Bijbel van het jodendom).

Deze boeken zijn onder te verdelen in vier categorieën: wetboeken, historische boeken, poëtische boeken en profetische boeken. Historisch gezien is het Oude Testament onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Israël. De historische ontdekkingen in de landen van het Oude Testament leveren het bewijs dat de Bijbel wel degelijk historische feiten bevat en dus niet alleen verhalen.

Het Nieuwe Testament

Het tweede deel van de Bijbel is het Nieuwe Testament. Voor de christenen is het Nieuwe Testament het verbond van Jezus met de mensheid. In totaal bevat het Nieuwe Testament 27 boeken. Deze zijn onderverdeeld in vier boeken: de vier evangelies van Marcus, Mattheus, Lucas en Johannes – ongetwijfeld de meest bekende boeken – de handelingen van de apostelen, de brieven en de openbaring van Johannes of de Apocalyps. Het Nieuwe Testament gaat voornamelijk over het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus. Christenen zien hem dan ook als de verlosser. Het Nieuwe Testament wordt gezien als het begin van de huidige westerse jaartelling.