Wat is archeologie?

Jennifer Peersmann studeerde Bijbelse Archeologie aan de Universiteit Leiden.

Het woord archeologie roept bij de meeste mensen het beeld op van mannen en vrouwen die met hun borsteltje aan de slag gaan om restanten van oude gebouwen van onder het stof te halen. Dit is deels terecht, maar archeologie is eigenlijk veel meer dan dat.

Archeologie is van oorsprong een Grieks woord dat letterlijk “leer der oudheid” betekent. Oudheidkunde of archeologie is eigenlijk een wetenschap die oude culturen bestudeert en aan de hand van deze studies het verleden reconstrueert om zo te kunnen bijdragen aan een algemeen wetenschappelijk beeld van bepaalde historische volkeren, culturen of gebeurtenissen.archaeologist_andrew_nicholson_sharon_mckee_david_bartholomew__martin_mcsweeney_at_discovery_of_second_level_hoard

In feite is archeologie een vrij recente wetenschap. Uiteraard zijn mensen altijd al op zoek geweest naar overblijfselen van vroegere culturen, maar het was pas in de 18e eeuw dat archeologie als wetenschap werd beschouwd. In die tijd kwam men immers te weten dat de aarde ouder was dan men altijd had aangenomen en kreeg men inzicht in de opbouw van de aarde. Het besef groeide dan ook dat er onder de grond misschien wel meer te vinden was over de geschiedenis van de mensheid. Zo ontstond de archeologie als wetenschap.

Opgravingen maken inderdaad een belangrijk deel uit van de archeologie, maar ook alle kennis die aan deze opgravingen vooraf gaat en de analyses die gebeuren aan de hand van deze opgravingen zijn belangrijk. Een goede archeoloog moet daarom over een brede algemene kennis beschikken, die gaat van geschiedenis, antropologie, tot geografie en geologie.

Aan archeologische opgravingen begin je het best met enige kennis van zaken. Door de jaren heen vormden zich verschillende aardlagen boven elkaar. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de oudste voorwerpen zich het diepst onder de grond bevinden. Dit wil daarom niet zeggen dat er met de bovenste lagen onzorgvuldig moet worden omgegaan. Meteen een hele diepe put graven om archeologische vondsten te doen is helemaal geen goed idee. Bij archeologie is het immers belangrijk een juiste datering te kunnen opstellen van de verschillende voorwerpen die gevonden werden. Daarom is het ook belangrijk deze aardlagen systematisch te onderzoeken.