Haar persoonlijke evolutie

Tijdens haar studies was Jennifer een overtuigd christen, maar juist door deze studies kwam zij verder van het christelijk geloof te staan en is zij met volle overtuiging joods geworden. Door de Bijbel in context te bestuderen, raakte zij steeds verder van God verwijderd: wetenschap en religie gaan immers heel moeilijk samen. In die tijd zag ze Jezus vooral als een historisch figuur die gemanipuleerd werd door historici. Ze geloofde wel in het goede, maar niet in het kwade.4845390485_ff551322a2_b

De volledige ommekeer kwam er echter na een bezoek aan enkele hooggeplaatsten in het jodendom bij haar in de buurt. Zij gingen een gesprek met haar aan over de Kabbala. Plots was niets meer zoals voorheen en kwam ze in een onzichtbare wereld vol geesten terecht. Er gebeurden heel rare dingen, net alsof een hogere macht ermee gemoeid was. Deze geesten uit haar woning en gedachten verdrijven bleek moeilijker dan ooit gedacht. Aanvankelijk hielp niets tot iemand zei dat ze deze geesten in naam van Jezus moest wegsturen, wat uiteindelijk werkte. Dat was het moment waarop ze in Jezus Christus begon te geloven en zich tot het christendom bekeerde.

Deze bekering heeft een bijzonder grote invloed gehad op haar leven. Toen ze zich net tot het Christendom bekeerd had, kreeg Jennifer in 2014 op de vooravond van Pesach, een belangrijk joods feest, een visioen waarbij zij midden in de nacht een man in een lang wit gewaad zag zitten aan het eind van haar bed. De man sprak haar aan en wou dat zij de mensen ging vertellen over het Koninkrijk Gods. Deze opdracht was meteen de start van de vele lezingen die zij overal zou geven.

In deze lezingen geeft zij een overzicht van haar leven, hoe ze ertoe kwam Bijbelse Archeologie te studeren, en welke impact de vele archeologische opgravingen op haar leven hebben gehad. Ook licht ze toe hoe ze kinderboekenschrijfster is geworden en heeft ze het uiteraard over de godsdienstige keuzes die zij in haar leven heeft gemaakt.