De Staat Israël

Israël is het land waar Jennifer Peersmann de meeste archeologische opzoekingen heeft verricht. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want Israël is onlosmakelijk verbonden met de bijbelse geschiedenis.

In de bijbelse geschiedenis heette het land nog geen Israël. Wel was er een bevolkingsgroep aanwezig. Zij waren de nakomelingen van Jakob. Een andere naam voor Jakob was Israël, wat betekent “Strijder met God”. Door de hongersnood in Kanaän kwamen Jakob en zijn nakomelingen in Egypte terecht. Het volk van Jakob groeide snel en de toenmalige farao vreesde dat zij het land zouden overnemen. Daarom veroordeelde de farao hen tot de slavernij. In het Oude Testament wordt er over een ontsnapping besproken. Daarin leidde Mozes de Israëlieten uit Egypte. De Israëlieten gingen zich op een andere plaats vestigen en zo ontstond het koninkrijk Israël.pikiwiki_israel_4802_haifa_1930_cropped

In het jaar 135 werd het gebied waar de Israëlieten zich gevestigd hadden door de Romeinse keizer Hadrianus, Palestina genoemd. Een groot deel van de Israëlieten werd er verdreven. Hierdoor hadden de Israëlieten geen eigen land meer en verspreidden zij zich over de hele wereld.

Na bijna 2.000 jaar Joodse diaspora wordt op 14 mei 1948 door de Joodse Nationale Raad de Staat Israël uitgeroepen. Amerika, de toenmalige Sovjet-Unie en de meeste westers landen erkenden deze nieuw Israëlische staat vrijwel meteen. Vijf Arabische landen (Egypte, Jordanië, Irak, Syrië en Libanon) gaan echter niet akkoord met deze staat en vallen Israël binnen. Dit was meteen de start van de Arabisch-Israëlische Oorlog. Na amper zes maanden wint Israël de oorlog. In het begin van 1949 worden er wapenstilstanden afgesloten. Uiteindelijk heeft het Israëlisch gebied zich door deze oorlog met een kwart uitgebreid. Arabieren die in dit gebied leefden weken uit naar de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Libanon, waar ze meestal in vluchtelingenkampen terechtkwamen. Toch bood Israël aan om een deel van deze vluchtelingen terug te nemen, de Arabische landen wezen dit aanbod echter af.

Tot op de dag van vandaag leven beide bevolkingsgroepen in onvrede met elkaar.