De Bijbelse stad Megiddo

Een van de eerste opgravingen die Jennifer Peersmann als archeologe leidde was de expeditie naar Megiddo. Maar wat is Megiddo nu juist?

Megiddo is een stad in Israël op ongeveer 90 kilometer van Jeruzalem en 35 kilometer van Haifa en staat vooral bekend omwille van zijn archeologische site, namelijk het Tel Megiddo.

De stad zou ongeveer 7.000 jaar oud zijn en bevat 26 lagen ruïnes van oude steden. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament komt de naam Megiddo voor. Onder leiding van koning Salomon zou Megiddo volledig herbouwd en versterkt zijn geweest. Zelfs in geschriften van de Oude Egyptenaren was er al sprake van de stad. In de tempel van Karnak in Luxor wordt aan de hand van hiërogliefen een uitvoerige beschrijving gegeven van de slag bij Megiddo waarbij koning Thoetmosis III in 1478 v. Chr. strijd voerde tegen het Hettitische Koninkrijk.

Door alle eeuwen heen was Megiddo omwille van zijn strategische ligging een heel belangrijke stad. Nabij Megiddo lag namelijk een pas die dwars door het Karmelgebergte voerde.

Opgravingen in Megiddomodel_of_megiddo_1457_bce

De allereerste opgravingen die er plaatsvonden werden in 1903 georganiseerd door de Duitse wetenschapper, Gottlieb Schumacher. Hij was het die ontdekte dat dit de historische stad Megiddo was. In de jaren ‘30 begon men voor het eerst intensieve opgravingen te organiseren in Megiddo. Verschillende restanten van de stad werden er toen blootgelegd. Zo werd er onder meer een tempelcomplex ontdekt, verschillende poortcomplexen, een systeem voor watervoorziening en de zogenaamde stallen van Salomon. Het was echter niet koning Salomon die deze bouwwerken liet bouwen, maar de latere koning Achab. Verschillende studies wezen echter uit dat deze overblijfselen helemaal geen paardenstallen waren, maar magazijnen die dienden voor legervoorraden.

De heuvel van Megiddo wordt in de Bijbel Armageddon genoemd. Het is de symbolische plaats waar op het einde van de mensheid de strijd tussen goed en kwaad zal geleverd worden. In het Hebreeuws betekent Armageddon letterlijk “de berg van Megiddo”.

Sedert 2005 staat het Tel Megiddo op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.